Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zamówienia publiczne

Dokumenty i wytyczne

 

 

 

 

 

Aktualizacja dokumentu pn. "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" - pismo minister Elżbiety Bieńkowskiej z 27.05.2014 r.

- dokument: wymierzanie korekt finansowych

- dokument: wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty

 

Dokument MRR pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator).

- Informacja dla Beneficjenta

- taryfikator instrukcja

- tabela wskaźnika

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w załączeniu przedstawia stanowisko audytorów Komisji Europejskiej w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego przepisu art. 16 lit b. Dyrektywy 2004/18/WE. Artykuł ten dotyczy wyłączenia szczególnego w zakresie umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do transmisji przez nadawców i do polskiego porządku prawnego został zaimplementowany artykułem 4 ust. 3 lit. g ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przez Instytucję Audytową -Zalecenia MRR w związku ze sprawozdaniami audytowymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zawierające interpretację w zakresie dopuszczalności wykonywania robót zamiennych w prawie zamówień publicznych (z 31.01.2013r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 23.12.2014 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 4.10.2012 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 29.08.2012 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 09.05.2012 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 25.10.2011 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 20.10.2010 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 29.04.2010 r.)

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 20.01.2009 r.)

Roboty zamienne a roboty dodatkowe w prawie zamówień publicznych. Opis i różnice. - stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne 

Podręcznik „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, stanowiących podstawę do nałożenia korekty finansowej w oparciu o dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" - tzw. Taryfikator Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie

<!--[if gte mso 10]-->