Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wytyczne MRR

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

Aktualne wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dostępne są na stronie: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx