Mojregion.eu - Mój region w Europie

Studium wykonalności

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi (z 29.01.2014 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: inkubatory przedsiębiorczości (z 22.01.2014 r.)

Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (z 11.07.2013 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych (z 11.07.2013 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 7.11.2012 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw  (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) (z 29.11.2011 r.)

Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast dla projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej kwoty 300 tys. PLN (z 16.07.2009 r.) ( - plik pdf 223 KB)

Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 30.12.2008 r.)

Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 30.12.2008 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Dokumenty archiwalne

Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw  (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) (z 09.11.2010 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej (z 6.05.2008 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie infrastruktury drogowej (z 15.04.2008 r.) - (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięc drogowych i mostowych

Struktura i zakres Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.3 Infrastruktura kolejowa.

Struktura i zakres Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej