Mojregion.eu - Mój region w Europie

Stanowiska MRR

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przez Instytucję Audytową

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przez Instytucję Audytową -Zalecenia MRR w związku ze sprawozdaniami audytowymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych więcej Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przez Instytucję Audytową

2013-09-04 przez Maciej Wójcik