Mojregion.eu - Mój region w Europie

Harmonogram płatności

KOMUNIKAT Z DNIA 30.12.2015:

Mając na względzie zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuję, iż odstępuje od egzekwowania, począwszy od miesiąca stycznia 2016 r., comiesięcznego składania harmonogramów płatności.

Ilość projektów aktywnych, tj. takich dla których nie wypłacono wniosku o płatność końcową, jest nieznaczna w stosunku do zawartych w ramach RPO WK-P umów, co umożliwia Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zaprognozowanie strumienia koniecznych do przekazania do momentu zamknięcia Programu płatności, jak również ustalenie przewidywanej ilości i wartości wniosków o płatność końcową.

Powyższe przekłada się na decyzję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rezygnacji z konieczności przesyłania harmonogramów.

 

 

KOMUNIKAT:

Zmiana zasad składania comiesięcznych harmonogramów płatności

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż od dnia 1 marca br. zaczyna obowiązywać nowa Instrukcja Wypełnienia Harmonogramu Płatności Beneficjenta. Wprowadzone zmiany związane są z koniecznością usprawnienia systemu monitorowania składania przez beneficjentów niniejszego harmonogramu.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzony zapis pkt II ppkt 1 instrukcji:
,,Harmonogram płatności należy przedkładać obowiązkowo, w trybie comiesięcznym, począwszy od miesiąca w którym podpisano Umowę o dofinansowanie, aż do chwili zrealizowania wniosku o płatność końcową”, który powoduje, że harmonogram płatności musi być składany przez beneficjentów do momentu otrzymania płatności końcowej, nie zaś tak jak to miało miejsce dotychczas do momentu samego złożenia wniosku o płatność końcową.

Wszystkie firmy/podmioty, które spełniają powyższy warunek, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, prosi o terminowe wywiązywanie się ze tego obowiązku. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 przypomina również, że prawidłowe wypełnienie Harmonogramu jest obowiązkiem każdego z Beneficjentów wynikającym z § 5 ust 3 i 4  umowy o dofinansowanie.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z dokumentem i stosowanie zapisów tam zawartych.

Do pobrania:
- Instrukcja Wypełnienia Harmonogramu Płatności Beneficjenta - tutaj

 

 

UWAGA!!!

Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Harmonogramu Płatności Instytucja Zarządzająca zamieszcza wzór dot. każdego miesiąca, zawierający dane z umów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego - 6 dnia miesiąca następnego. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca przypomina, że terminem do którego należy składać Harmonogram Płatności jest 10 dzień miesiąca. Złożenie Harmonogramów po tym terminie będzie traktowane jako naruszenie zapisów umowy.


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że zgodnie z wcześniejszymi pismami kierowanymi do Beneficjentów, od 6 października 2009r. ulega zmianie wzór harmonogramu płatności składanego przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej na podstawie § 5 ust 3 i 4 umowy o dofinansowanie. Obowiązek jego wypełnienia mają Ci z Beneficjentów, którzy zawarli umowę o dofinansowanie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego tj. do 30 września oraz Ci, którzy nie złożyli wniosku o płatność końcową.

Dla poprawnego działania formuł zawartych w Harmonogramie niezbędne jest otwarcie pliku z umożliwioną obsługą makr. Przed przystąpieniem do pracy z harmonogramem zalecane jest zapoznanie się z instrukcją wypełnienia.

W przypadku ewentualnych pytań w kwestiach technicznych prosimy o kontakt z Biurem Raportowania i Analiz Departamentu Wdrażania RPO, tel. (56) 62 18 213 lub ewentualnie z Głównym Punktem Informacyjnym tel. (56) 62 18 341 , (56) 62 18 409 lub Punktem Konsultacyjnym tel. (56) 656 10 50 i (56) 656 11 00 .

W przypadku pytań szczegółowych, dotyczących spraw merytorycznych, prosimy o kontakt z opiekunami projektów w Departamencie Wdrażania RPO.

 

 

Do pobrania:

 

 

Harmonogram płatności - grudzień 2015 (plik xls 2360 KB)

 

Należy pamiętać, że plik po prawidłowym wypełnieniu powinien być zapisany TYLKO za pomocą makra i dopiero wówczas można go przesłać. Makro nada plikowi własną nazwę. Harmonogram jest w pełni kompatybilny z pakietem Office w wersji 2003 bądź 2007.

 

2015:

Harmonogram płatności - listopad 2015 (plik xls 2460 KB)

Harmonogram płatności - październik 2015 (plik xls 2345 KB)

Harmonogram płatności - wrzesień 2015 (plik xls 2350 KB)

Harmonogram płatności - sierpien 2015 (plik xls 2364 KB) 

Harmonogram płatności - lipiec 2015 (plik xls 2850 KB) 

Harmonogram płatności - czerwiec 2015 (plik xls 2620 KB)

Harmonogram płatności - maj 2015 v.2 (plik xls 2520 KB)

Harmonogram płatności - kwiecień 2015 (plik xls 2500 KB)

Harmonogram płatności - marzec 2015 (plik xls 2400 KB)

Harmonogram płatności - luty 2015 (plik xls 2367 KB)

Harmonogram płatności - styczeń 2015 (plik xls 2297 KB)

 

 

2014:

Harmonogram płatności - grudzień 2014 (plik xls 2170 KB)

Harmonogram płatności - listopad 2014 v.3 (plik xls 2311KB)

Harmonogram płatności - październik 2014 (plik xls 2263KB)

Harmonogram płatności - wrzesien 2014 (plik xls 2230KB)

Harmonogram płatności - sierpień 2014 (plik xls 2138KB)

Harmonogram płatności - lipiec 2014 (plik xls 2105KB)

Harmonogram płatności - czerwiec 2014 (plik xls 2008KB)

Harmonogram płatności - maj 2014 (plik xls 1939KB)

Harmonogram płatności - kwiecień 2014 (plik xls 1965KB)

Harmonogram płatności - marzec 2014 (plik xls 1952KB)

Harmonogram płatności - luty 2014 (plik xls 1980KB)

Harmonogram płatności - styczeń 2014 (plik xls 1950KB)

 

Rok 2013:

Harmonogram płatności - grudzień 2013 (plik xls 1886KB)

Harmonogram płatności - listopad 2013 (plik xls 18667KB)

Harmonogram płatności - październik 2013 (plik xls 1720KB)

Harmonogram płatności - wrzesień 2013 (plik xls 1906KB)

Harmonogram płatności - sierpień 2013 (plik xls 1835KB)

Harmonogram płatności - lipiec 2013 (plik xls 1768KB)

Harmonogram płatności - czerwiec 2013 (plik xls 1758KB)

Harmonogram płatności - maj 2013 (plik xls 1774 KB)

Harmonogram płatności - kwiecień 2013 (plik xls 1750 KB)

Harmonogram płatności - marzec 2013 (plik xls 1701 KB)

Harmonogram płatności - luty 2013 (plik xls 1656KB)

Harmonogram płatności - styczeń 2013 (plik xls 1656KB)

 

Rok 2012:

Harmonogram płatności - grudzien 2012 (plik xls 1650KB)

Harmonogram płatności - listopad 2012 (plik xls 1645KB)

Harmonogram płatności - październik 2012 (plik xls 1638KB)

Harmonogram płatności - wrzesień 2012 (plik xls 1630KB)

Harmonogram płatności - sierpień 2012 (plik xls 1712KB)

Harmonogram płatności - lipiec 2012 (plik xls 1595KB)

Harmonogram płatności - czerwiec 2012 (plik xls 1581KB)

Harmonogram płatności - maj 2012 (plik xls 1552KB)

Harmonogram płatności - kwiecień 2012 (plik xls 1545 KB)

Harmonogram płatności - marzec 2012 (plik xls 1536 KB)

Nowa Instrukcja Wypełnienia Harmonogramu Płatności Beneficjenta ( - plik pdf, 201 KB)- luty/marzec 2012

Harmonogram płatności - luty 2012 (plik xls 1515 KB)

Harmonogram płatności - styczeń 2012 (plik xls 1444 KB)

 

Rok 2011:

Harmonogram płatności - grudzień 2011 (plik xls 1390 KB)

Harmonogram płatności - listopad 2011 (plik xls 1365 KB)

Harmonogram płatności - październik 2011 (plik xls 1334 KB)

Harmonogram płatności - wrzesień 2011 (plik xls 1330 KB)

Harmonogram płatności - sierpień 2011 (plik xls 1315 KB)

Harmonogram płatności - lipiec 2011 (plik xls 1311 KB)

Harmonogram płatności - czerwiec 2011

Harmonogram płatności - maj 2011 (plik xls 1278 KB)

Harmonogram płatności - kwiecień 2011 (plik xls 1241 KB)

Harmonogram płatności - marzec 2011 (plik xls 1229 KB)

Harmonogram płatności - luty 2011 (plik xls 1211 KB)

Harmonogram płatności - styczeń 2011 (plik xls 1195 KB)

 

Rok 2010:

Harmonogram płatności - grudzień 2010 (plik xls 1080 KB)

Harmonogram płatności - listopad 2010 (plik xls 1051 KB)

Harmonogram płatności - październik 2010 (plik xls 1026 KB)

Harmonogram płatności - wrzesień 2010 (plik xls 986 KB)

Harmonogram płatności - sierpień 2010

Harmonogram płatności ( - plik xls 899 KB) - lipiec 2010

Harmonogram płatności ( - plik xls 858 KB) - czerwiec 2010

Harmonogram płatności ( - plik xls 816 KB) - maj 2010

Harmonogram płatności ( - plik xls 777 KB) - kwiecień 2010

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności beneficjenta ( - plik pdf, 199 KB)


Harmonogram płatności ( - plik xls 722 KB) - marzec 2010

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności beneficjenta ( - plik pdf, 199 KB) - marzec 2010


Harmonogram płatności ( - plik xls 634 KB) - luty 2010