Mojregion.eu - Mój region w Europie

Unijne

Akty prawne - unijne

Obowiązujące unijne akty prawne dotyczące okresu programowania 2007-2013 dostępne są na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=3