Mojregion.eu - Mój region w Europie

Krajowe

Akty prawne - krajowe

Ustawy i rozporządzenia dotyczące funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 dostępne są na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx