Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

1812
Nazwa dokumentu
Wzory umów do 1.1 i 3.3
Opis dokumentu
Wzory umów do 1.1 i 3.3
Dodał
Data dodania
2010.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Wzory umów nowe
Opis dokumentu
Wzory umów o dofinansowanie RPO WK-P 1.04.2010 r.
Dodał
Data dodania
2010.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
kurs euro wg EBC
Dodał
Małgorzata Chojnacka
Data dodania
2010.04.30
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
5.3 załącznik30.03
Opis dokumentu
Wnioski dofinansowane Uchwałą Nr 25/346/10 z dnia 30.03.2010 r. Zarzadu Województwa Kujawskiego w ramach Dz 5.3
Dodał
Maciej Wójcik
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
lista 7 projektów Dz 5.3.
Opis dokumentu
Lista 7 projektów dofinansowanych z EFRR Działanie 5.3 konkurs Nr RPOWKP 15/V/5.3/2009
Dodał
Maciej Wójcik
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ogłoszenie konkursu 4.1.
Opis dokumentu
Ogłoszenie konkursu 4.1.
Dodał
Daniel Kalka
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Karta oceny merytorycznej 4.1.
Opis dokumentu
Karta oceny merytorycznej 4.1.
Dodał
Daniel Kalka
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
lista wymaganych załączników dla działania 4.1.
Opis dokumentu
lista wymaganych załączników dla działania 4.1.
Dodał
Daniel Kalka
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Tryb do konkursu w ramach działania 4.1.
Opis dokumentu
Tryb do konkursu w ramach działania 4.1.
Dodał
Daniel Kalka
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0
Nazwa dokumentu
Ogłoszenie konkursu 3.1.
Opis dokumentu
Ogłoszenie konkursu 3.1.
Dodał
Daniel Kalka
Data dodania
2010.03.31
Ilość pobrań:
0