Mojregion.eu - Mój region w Europie

Spot reklamowy

pod tytułem ”Warto było spojrzeć dalej” promujący zmiany, jakie zaszły w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.