Mojregion.eu - Mój region w Europie

Forum Rewitalizacji

 

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowi platformę wymiany doświadczeń, mającą na celu poszerzanie wiedzy oraz umiejętności społeczności regionu w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast. Zadaniem Forum jest także inspirowanie do skutecznie i efektywnie prowadzonych procesów rewitalizacji w naszym województwie. Przedsięwzięcia te realizowane są poprzez regionalne spotkania przedstawicieli miast, zainteresowanych odnową swoich „małych ojczyzn” jak i stronę internetową.

 

Zapraszamy do odwiedzin portalu: www.mojregion.eu/rewitalizacja