Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Zmiana Wytycznych dot. przygotowania LPR

Informujemy, że w dniu 29 maja 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (uchwała nr 21/796/13). Wprowadzona zmiana w przedmiotowych Wytycznych polega na uaktualnieniu wartości określonych do wydatkowania przez dane miasto w roku 2013 (załącznik 6). więcej Zmiana Wytycznych dot. przygotowania LPR

2013-06-07 przez Przemysław Mentkowski

Zmiana Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (uchwała nr 34/1045/12). Zmiany wprowadzone w przedmiotowych Wytycznych polegają na: więcej Zmiana Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

2012-08-31 przez Przemysław Mentkowski

Aktualizacja Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (uchwała nr 54/1032/11). Zmiany wprowadzone w przedmiotowych Wytycznych polegają na: więcej Aktualizacja Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

2011-09-02 przez Przemysław Mentkowski

Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 5/60/2011 z dnia 25.01.2011 r. z dniem 31 marca 2011 r. zostanie zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu ogłoszonego Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009. więcej Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009

2011-02-10 przez Monika Rybicka

Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPKPWKP 18/VII/7.1./2009 II Etap

Informujemy, że w dniu 30.12.2010 r. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009 II ETAP dla Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe nastąpiło zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 83/1375/2010 z dnia 20.10.2010 r. więcej Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPKPWKP 18/VII/7.1./2009 II Etap

2011-01-18 przez Monika Rybicka