Mojregion.eu - Mój region w Europie

Kategorie, pytania i odpowiedzi z programu z 7 grudnia 2011 r.

Kategorie wiedzowe, z których to pytania padały w programie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w roku...?

A. 2007

B. 2005

C. 2010

 

2. Głównym  celem RPO WK-P na lata 2007-2013 jest:

A. poprawa sytuacji finansowej społeczeństwa

B. stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru

C. prowadzenie eksperymentów naukowych

 

3. Jak nazywa się Oś priorytetowa 8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

A. Pomoc techniczna

B. Infrastruktura ochrony środowiska

C. Turystyka, kultura i rewitalizacja

 

4. W programie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej jednym z priorytetów jest:

A. integracja europejska jako źródło wzrostu

B. zwiększenie ilości państw członkowskich  Unii Europejskiej

C. zwiększenie ilości polskich eurodeputowanych

 

5. Kto może korzystać z astro-baz?

A. uczniowie

B. astronomowie

C. wszyscy

 

6. Jaki jest koszt wybudowania i wyposażenia jednej astro-bazy?

A. Ok. 300 000 zł

B. Ok. 420 000 zł

C. Ok. 185 000 zł

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A

 

MIKOŁAJKI

1. W Norwegii Święty Mikołaj nazywany jest:

A. Bobo Natale

B. Julemand

C. Pere Noel

 

2. Kim był św. Mikołaj?

A. apostołem

B. biskupem

C. kupcem

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1B, 2B

 

 

FESTIWALE

1. Jak nazywa się festiwal filmowy, zakończony w ubiegłym tygodniu

 w Bydgoszczy?

A. Camerimage

B. Kinomania

C. Cinema

 

2. Co jest główna nagrodą festiwalu Camerimage?

A. Złoty Lew

B. Złota Żaba

C. Złoty Niedźwiedź

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2B

 

 

KUCHNIA WŁOSKA

1. Farfalle to gatunek:

A. sera

B. szynki

C. makaronu

 

2. Pecorino to:

A. gatunek sera

B. gatunek zioła

C. rodzaj grzybów

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1C, 2A

Opublikowano: 2011-12-08 przez Jarosław Dąbrowski ostatnia aktualizacja: 2011-12-08

Wróć