Mojregion.eu - Mój region w Europie

Kategorie, pytania i odpowiedzi z programu z 28 grudnia 2011 r.

Oto kategorie wiedzowe, z których pytania padały w ostatnim programie cyklu "Europa, Europa"

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Kwota 951 mln euro to:

A. kwota na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013

B. kwota na realizację wszystkich programów RPO w kraju

C. kwota na realizacje projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2. Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o środki z RPO WK-P?

A. mieć pomysł, napisać projekt i wziąć udział w konkursie

B. napisać podanie o dofinansowanie

C. założyć działalność gospodarczą

 

3. Po czym sprawdzić czy RPO realizuje cel poprawy konkurencyjności gospodarki województwa?

A. po wzroście liczby miejsc pracy

B. po ilości nowych urzędów

C. po wzroście wydatków obywateli

 

4. Jaka jest główna nagroda dla uczestników programu „Europa -Europa"?

A. telewizor

B. wycieczka do Brukseli

C. auto osobowe

 

5. Ile pieniędzy ze środków EFRR rozdysponował Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w mijającym 2011 roku:

A. 856 254 195 PLN

B. 482 339 607 PLN

C. 645 947 274 PLN

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2A, 3A, 4B, 5B

 

 

OBYCZAJE NARODOWE

1. Polski zwyczaj "winszowania" w Nowy Rok to:

A. składanie życzeń noworocznych

B. zbieranie korków od szampana

C. strojenie dachów

 Zazwyczaj na wsi przez dzieci i rymowankami: „ Leci pszczółka, miodek snuje, ja wam państwo, powinszuję. Byście państwo długo żyli a po śmierci w niebie byli".

 

2. Aby pozbyć się dotychczasowych problemów i nie wchodzić z nimi w Nowy Rok należy spisać je przed Sylwestrem i :

A. spalić

B. zakopać pod dębem

C. włożyć do szuflady

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2A

 

 

UNIA EUROPEJSKA

1. Członkiem Unii Europejskiej może zostać państwo europejskie:

A. tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne

B. każde

C. tylko  rekomendowane przez państwo członkowskie

 

2. Kim jest w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek?

A. przewodniczącym Parlamentu

B. komisarzem

C. prezydentem

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2A

 

 

SYLWESTER

1. Mówi się , że „jaki Sylwester...":

A. taki cały rok"

B. taka miłość przez cały rok"

C. taka pogoda cały rok"

 

A na przykład w Grecji zwyczaje sylwestrowo-noworoczne w Grecji są mocno związane z postacią św. Bazylego, który słynął ze swej szczodrości i dobrego serca dla biednych. W specjalnym sylwestrowym przysmaku, zwanym "Vassilopitta" lub „ciastem św. Bazylego", ukrywa się złotą lub srebrną monetę. Szczęśliwiec, który natrafi na porcję z „niespodzianką" może być pewien, ze czeka go rok obfitujący we wszelką pomyślność.

 

Prawidłowa odpowiedź: 1A

 

 

DODATKOWE PYTANIE INTERNETOWE SPRZED TYGODNIA

Pytanie: Jakie jest hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Odpowiedź: „Mój region w Europie"

Opublikowano: 2011-12-30 przez Jarosław Dąbrowski ostatnia aktualizacja: 2011-12-30

Wróć