Mojregion.eu - Mój region w Europie

Podpisane umowy

Lista beneficjentów

Poniżej przedstawiamy listę beneficjentów projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Lista do pobrania