Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Wyniki oceny formalnej projektów kluczowych złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa

Dnia 31 grudnia 2013 roku w ramach Działania 1.1 – Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent Powiat Toruński złożył projekty p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. więcej Wyniki oceny formalnej projektów kluczowych złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa

2014-06-17 przez Monika Rybicka

Wyniki oceny formalnej projektów kluczowych złożonych w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w ramach Działania 2.4 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent Gmina Książki złożył projekty p.n. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – Etap I” oraz „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – Etap II”. więcej Wyniki oceny formalnej projektów kluczowych złożonych w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

2014-05-20 przez Monika Rybicka

lista projektów złożonych w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w ramach Działania 2.4 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent Gmina Książki złożył projekty p.n. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap I” oraz „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap II”. więcej lista projektów złożonych w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

2014-04-17 przez Monika Rybicka

Wyniki oceny formalnej projektu złożonego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Dnia 17 stycznia 2014 roku w ramach Działania 4.1 – Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. złożył projekt p.n. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”. więcej Wyniki oceny formalnej projektu złożonego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

2014-03-31 przez Monika Rybicka

Wyniki oceny formalnej projektu złożonego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Dnia 26 listopada 2013 roku w ramach Działania 1.4 – Infrastruktura portu lotniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent Port Lotniczy Bydgoszcz S.A złożył projekt p.n. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.. więcej Wyniki oceny formalnej projektu złożonego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

2014-02-19 przez Monika Rybicka