Mojregion.eu - Mój region w Europie

Informacje o projekcie

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 

 

Katalog wydatków kwalifikowalny w ramach projektu z Działania 5.5 został podzielony ze względu na typy projektów:

a) wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych;

b) przygotowanie i prezentacja oferty handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, w tym udział w charakterze wystawcy na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym;

c) udział w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze uczestnika oraz kosztów udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju;

d) tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw).

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych dostępny tutaj

 

Jednocześnie informujemy, iż katalog kosztów kwalikowalnych w ramach projektu z Działania 5.5 znajduje się w Regulaminie składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (str. 7 - 11)

 

 

Produkt markowy na piątkę!

 

 

Reklama telewizyjna „Kujawsko-pomorskie produkty markowe" miała swoją premierę 29 października br. W tym dniu rozpoczęła się kampania promocyjna Projektu własnego Samorządu Województwa. 30-sekundowy spot jest emitowany na antenach lokalnych telewizji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, można go obejrzeć w: TVP Bydgoszcz, TV Toruń oraz we włocławskiej CW 24.

Reklama telewizyjna stanowi część planu promocyjnego Projektu „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Jej celem jest rozpowszechnienie informacji i zachęta do aplikacji w ramach nowo ogłoszonego konkursu z Działania 5.5."Promocja i rozwój markowych produktów".

Koszty produkcji oraz emisji spotu są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Spot dostępny tutaj

 

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w pięciu największych miastach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Informujemy, że w dniach 15 - 19 listopada br. odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów".

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w związku z ogłoszeniem konkursu, organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt adresowany jest do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z przedsiębiorstw);
  • Instytucji otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych;
  • Organizacji pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

 

Spotkania odbędą się w pięciu największych miastach województwa: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku oraz Inowrocławiu.

 

Terminy spotkań:

 

15.11.2010r.

godz. 12.00-15.00

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu

ul. Prezydenta F.D. Roosevelta 36,

sala nr 107 (I piętro)

(Urząd Miasta Inowrocławia)

16.11.2010r.

godz. 10.30-12.00

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22

sala nr 204

( ZOD UMK II piętro)

17.11.2010r.

godz. 10.30-12.00

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku

ul. Bechiego 2,

sala nr 31

18.11.2010r.

godz. 10.30-12.00

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9

sala nr 20

19.11.2010r.

godz. 10.30-12.00

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73

sala nr 16

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów" zamieszczone są tutaj