Mojregion.eu - Mój region w Europie

Stan wdrażania

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do dnia 30 września 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zawarto umowy na realizację 2292 projektów, których łączna wartość wynosi 8 013 374 009,11 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 161 081 132,01 PLN. więcej Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2015-04-20 przez Administrator

Informacja na temat projektów kluczowych złożonych i rozliczanych w Departamencie Wdrażania RPO WK-P

Do dnia 30 września 2016 r. złożono 131 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego. więcej Informacja na temat projektów kluczowych złożonych i rozliczanych w Departamencie Wdrażania RPO WK-P

2014-04-01 przez Administrator