Mojregion.eu - Mój region w Europie

Realizacja projektów

Przykładowe wzory wniosków o płatność

Poniżej przedstawiamy przykładowo wypełnione wnioski o płatność zaliczkową, rozliczającą zaliczkę oraz końcową.

  1. Wniosek o płatność zaliczkową - plik
  2. Wniosek o płatność – rozliczenie zaliczki - plik
  3. Wniosek o płatność pośrednią - plik

Jednocześnie IZ RPO WK-P udostępnia listę sprawdzającą, którą pracownicy Departamentu Wdrażania RPO sporządzają podczas weryfikacji wniosku o płatność:

1. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność - plik