Mojregion.eu - Mój region w Europie

Lista beneficjentów

Poniżej przedstawiamy listę beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, listę beneficjentów projektów kluczowych oraz liczbę i wartość umów na realizację projektów.

 

Lista Beneficjentów (stan na 30 września 2016 r.) (plik pdf, 3849 KB)

Lista Beneficjentów projektów kluczowych (stan na 30 września 2016 r.) (plik pdf, 408 KB)

Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektów (stan na 30 września 2016 r.) (plik pdf, 197 KB)