Mojregion.eu - Mój region w Europie

Mój Region w Europie (2012)

Tegoroczna, już piąta edycja została zorganizowana przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konkursu było m.in. popularyzacja wśród dzieci wiedzy o Unii Europejskiej, funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu, promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnianie i popularyzację prac konkursowych, promocja obiektów sportowych wybudowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P oraz atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, które wypiękniały dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P

Na konkurs wpłynęło 1 689 prac wykonanych przez uczniów kilkudziesięciu przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek kultury z województwa kujawsko-pomorskiego. Komisja Konkursowa oceniła 1 674 prac spełniających wymagania formalne, spośród których wyłoniono 13 najlepszych a 12 wyróżniono. 13 najlepszych opublikowano w kalendarzu ściennym na 2013 rok. Dodatkowo 17 prac zostało docenionych poza konkursem i nagrodzonych gadżetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrodzone prace można było podziwiać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Zwycięskie prace to te, które najpełniej odzwierciedlały ideę zawartą w konkursowym haśle. Ich autorom udało się najlepiej utrwalić zmiany zachodzące w Waszej miejscowości lub okolicy dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz przybliżyć mieszkańcom regionu tematykę turystyki i sportu.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie plastycznym:

Laureatami w kategorii Przedszkole zostali:

1) Antoni Gadomski lat 6, Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu

2) Jakub Chlebowski lat 5, Przedszkole Niepubliczne w Choceniu

3) Jagoda Neumann lat 6, Przedszkole Miejskie nr 2 w Toruniu

Laureaci otrzymali zestawy klocków lego oraz pluszowe maskotki.

Wyróżnienia w kategorii Przedszkole otrzymali:

1) Julia Freyter lat 4, Przedszkole Niepubliczne „Muminki" w Bydgoszczy

2) Nina Wąsewicz lat 6, Przedszkole Miejskie nr 2 w Toruniu

3) Marta Olejnik lat 5, Punkt Przedszkolny „Gucio" w Toruniu

Wyróżnieni otrzymają zestawy klocków lego.

Laureatami w kategorii Szkoła Podstawowa zostali:

1) Agata Swatko lat 6, Szkoła Podstawowa w Łążynie

2) Wiktoria Malanowska lat 10, Szkoła Podstawowa w Złotorii

3) Jakub Marquardt lat 9, Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy

4) Bartosz Zamorowski lat 11, Szkoła Podstawowa w Łubiance

5) Kacper Mejgier lat 8, Szkoła Podstawowa w Złotorii

6) Amelia Jasińska lat 7, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

7) Weronika Barańska lat 12, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

Laureaci otrzymali aparaty fotograficzne.

Wyróżnienia w kategorii Szkoła Podstawowa otrzymali:

1) Jan Czajkowski lat 8, Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu

2) Wiktoria Superczyńska lat 11, Szkoła Podstawowa w Osielsku

3) Przemysław Bortkiewicz lat 9, Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy

4) Rafał Karnowski lat 12, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

5) Klaudia Nęcka lat 11, Szkoła Podstawowa w Złotorii

6) Mateusz Krupa lat 12, Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Wyróżnieni otrzymali mp4.

Laureatami w kategorii Placówka Kultury zostali:

1) Alicja Stożek lat 8, Centrum Działań Plastycznych „Akademia" przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

2) Antonina Kowalczyk lat 6, Rypiński Dom Kultury

3) Urszula Kuskowska lar 6, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Laureaci w zależności od kategorii wiekowej otrzymali:

4-8 lat – zestaw klocków lego oraz pluszowa zabawka

9-12 – aparat fotograficzny

Wyróżnienia w kategorii Placówka Kultury otrzymali:

1) Mateusz Ciesielski lat 7, Centrum Działań Plastycznych „Akademia" przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

2) Mikołaj Guttfeld lat 10, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

3) Emilia Borodo lat 6, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Wyróżnieni w zależności od kategorii wiekowej otrzymali:

  • 4-8 lat – zestaw klocków lego
  • 9-12 – mp4

Nagrodę specjalną w postaci tablicy interaktywnej przyznano Szkole Podstawowej w Złotorii.