Mojregion.eu - Mój region w Europie

Mój Region w Europie (2013)

Znamy laureatów kolejnej edycji konkursu plastycznego Mój region w Europie zorganizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konkursu była m.in. popularyzacja wśród dzieci wiedzy o Unii Europejskiej, funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu, promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnianie i popularyzację prac konkursowych oraz promocja atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, które wypiękniały dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Spośród 1 119 prac spełniających wymogi formalne, Komisja Konkursowa wyłoniła 13 najlepszych a 12 wyróżniono. 13 najlepszych zostanie opublikowanych w kalendarzu ściennym na 2014 rok. Dodatkowo 49 prac zostało zakwalifikowanych na wystawę, którą będzie można podziwiać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie plastycznym:

Laureatami w kategorii Przedszkole zostali:

1) Kuba Zieliński 6 lat, Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino” w Aleksandrowie Kujawskim

2) Mieszko Wróblewski 6 lat, Przedszkole Miejskie nr 2 w Toruniu

3) Michał Lipiński 5 lat, Przedszkole Miejskie nr 10, Toruniu

Laureaci otrzymają zestawy klocków lego, pluszowe zabawki oraz zestawy przyborów szkolnych.

Wyróżnienia w kategorii Przedszkole otrzymują:

1) Julia Freyter 5 lat, Przedszkole Niepubliczne „Muminki" w Bydgoszczy

2) Bartłomiej Kowal 6 lat, Przedszkole Niepubliczne „Raczek”, Toruń

3) Enrika Garbaciak 5 lat, Przedszkole Miejskie nr 10, Toruń

Wyróżnieni otrzymają zestawy klocków lego oraz przybory szkolne.

Laureatami w kategorii Szkoła Podstawowa zostali:

1) Oliwia Cierzniakowska 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu

2) Iga Sulich 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu

3) Weronika Szmytkowska 10 lat, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

4) Olga Ciesielska 10 lat, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

Laureaci w zależności od kategorii wiekowej otrzymają:

5-8 lat – zestawy klocków lego, gry planszowe oraz przybory szkolne

9-13 lat – tablety

Wyróżnienia w kategorii Szkoła Podstawowa otrzymują:

1) Wiktor Sulka 8 lat, Szkoła Podstawowa w Wybczu

2) Wiktoria Chmielik 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku

3) Maciej Szaładziński 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu

4) Weronika Burak 11 lat, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Wyróżnieni w zależności od kategorii wiekowej otrzymają:

5-8 lat – zestawy klocków lego oraz przybory szkolne

9-13 lat – aparaty cyfrowe

Laureatami w kategorii Placówka Kultury zostali:

1) Nina Stapf 8 lat, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

2) Jagoda Rzeszot 8 lat, Rypiński Dom Kultury

3) Basia Siuda 11 lat, Centrum Działań Plastycznych „Akademia” w Świeciu

4) Iga Szczepańska 9 lat, Centrum Działań Plastycznych „Akademia” w Świeciu

5) Anna Grzonka 11 lat, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy

6) Zofia Meyer 8 lat, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Laureaci w zależności od kategorii wiekowej otrzymają:

5-8 lat – zestawy klocków lego, gry planszowe oraz pluszowe zabawki 

9-13 lat – tablety

Wyróżnienia w kategorii Placówka Kultury otrzymują:

1) Maja Sieniek 6 lat, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

2) Alicja Sugier 12 lat, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

3) Julia Stożek 10 lat, Centrum Działań Plastycznych „Akademia” w Świeciu

4) Anna Jaworska 12 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

5) Danuta Wiecińska 7 lat, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Wyróżnieni w zależności od kategorii wiekowej otrzymają:

  • 5-8 lat – zestaw klocków lego oraz pluszowe zabawki
  • 9-13 lat – aparaty fotograficzne

Jednocześnie z uwagi na wysoki poziom prac Komisja Konkursowa podczas posiedzenia, poza nagrodami indywidualnymi postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Centrum Działań Plastycznych „Akademia” w Świeciu za największą liczbę wyróżnionych i nagrodzonych dzieci zgłoszonych przez wskazaną instytucję.