Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs fotograficzny "Podoba mi się"


Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Podoba mi się” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy z Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu.

Fotografie zgłaszane do konkursu muszą pokazywać zmiany jakie dokonują się w naszej codziennej rzeczywistości dzięki środkom z Unii Europejskiej przyznawanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na konkurs można zgłaszać pojedyncze fotografie lub zestaw liczący do pięciu fotografii przedstawiających jeden projekt. Każdy autor może nadesłać nieograniczona liczbę prac, przy czym każda praca musi promować inny projekt realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia pieniężne:
•    pierwsza nagroda w wysokości 5000 zł brutto
•    dwie drugie nagrody w wysokości 2500 zł brutto każda
•    trzy trzecie nagrody w wysokości 1000 zł brutto każda
•    cztery wyróżnienia w wysokości 500 zł brutto każde

Na prace konkursowe wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie czekamy w terminie od 15 maja 2013 r. do 10 września 2013 r. pod adresem:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8
87-100 Toruń
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny Podoba mi się

Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 56 652 27 55 lub wysyłając zapytanie na adres: woak@woak.torun.pl