Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Uwagi do K-P RPO 2014-2020 do 12 grudnia 2013 r.

zmiana terminu uwag do rpo

Informujemy, iż przedłużeniu ulega termin zgłaszania uwag i wniosków do Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi i wnioski można składać do 12  grudnia 2013 r., na specjalnym formularzu konsultacji społecznych, drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl, oraz w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Opublikowano: 2013-12-06 przez Dagmara Zandecka ostatnia aktualizacja: 2013-12-06

Wróć