Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zakończenie konsultacji społecznych Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informacja

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. zakończyły się konsultacje społeczne Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat zmian wprowadzonych w przedmiotowym dokumencie. Opinie mogły być nadsyłane w formie wypełnionego kwestionariusza udziału w konsultacjach, dostępnego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach wpłynęło 6 uwag i opinii dotyczących ww. dokumentu. Przedmiotowe opinie przedstawione zostaną Zarządowi Województwa, a w przypadku ich uwzględnienia w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, przedmiotowy dokument zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

Opublikowano: 2011-04-08 przez Przemysław Mentkowski ostatnia aktualizacja: 2011-04-08

Wróć