Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje społeczne

Odbywają się konsultacje Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zachęcamy mieszkańców powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, brodnickiego, rypińskiego, grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego do zapoznania się podczas spotkań z możliwościami jakie daje realizacja Programu Regionalnego.

Terminy spotkań:

3 grudnia 2013 r., godz.10.00 - siedziba starostwa we Włocławku - adresowane do mieszkańców powiatów: włocławskiego i lipnowskiego;

4 grudnia 2013 r., godz. 10.00 - Pałac Anny Wazówny - adresowane do mieszkańców powiatów: brodnickiego i rypińskiego;

5 grudnia 2013 r., godz. 10.00 siedziba starostwa w Grudziądzu - adresowane do mieszkańców powiatów: grudziądzkiego i wąbrzeskiego.

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w konsultacjach decyduje kolejność zgłoszeń. Należy ich dokonywać na formularzu zgłoszeniowym wysyłajac go pod adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl . 

Wszystkie informacje na temat konsultacji społecznych nowego RPO tutaj.

Uwagi do K-P RPO 2014-2020 do 12 grudnia 2013 r.

Informujemy, iż przedłużeniu ulega termin zgłaszania uwag i wniosków do Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi i wnioski można składać do 12 grudnia 2013 r., więcej Uwagi do K-P RPO 2014-2020 do 12 grudnia 2013 r.

2013-12-06 przez Dagmara Zandecka

Zapraszmy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych nowego RPO

Zapraszamy do udziału w ostatnich spotkaniach konsultacyjnych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Spotkania konsultacyjne odbędą się: 10.12.2013 r- godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Świeciu, adresowane do mieszkańców powiatu świeckiego i chełmińskiego 11.12.2013 r.- godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, adresowane do mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego oraz golubsko-dobrzyńskiego. więcej Zapraszmy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych nowego RPO

2013-12-06 przez Dagmara Zandecka

Konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. więcej Konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2013-11-19 przez Anna Sikora

Rozpoczynamy konsultacje społeczne RPO

Ruszają konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dziś (7 listopada) konferencja inauguracyjna w Pałacu Bursztynowym we Włocławku i początek konsultacji online. więcej Rozpoczynamy konsultacje społeczne RPO

2013-11-07 przez Dagmara Zandecka

Zakończenie konsultacji społecznych Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. zakończyły się konsultacje społeczne Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat zmian wprowadzonych w przedmiotowym dokumencie. Opinie mogły być nadsyłane w formie wypełnionego kwestionariusza udziału w konsultacjach, dostępnego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. więcej Zakończenie konsultacji społecznych Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

2011-04-08 przez Przemysław Mentkowski