Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1407/14 z dnia 8 października 2014 r. przyznał dofinansowanie 2 wnioskom w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i merytorycznej. więcej Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011

2014-10-10 przez Maciej Wójcik
rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 7.1 (konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 dla Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 7.1 (konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011)

2014-09-01 przez Monika Rybicka rss

Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2014 r. Uchwałą Nr 22/739/14 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 14 wnioskom w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i merytorycznej. więcej Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011

2014-05-30 przez Maciej Wójcik rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 7.1 (konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 dla Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 7.1 (konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011)

2014-05-05 przez Monika Rybicka rss

Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Informujemy, iż w dniu 20 marca 2014 r. Uchwałą Nr 12/355/14 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 5 wnioskom w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i merytorycznej. więcej Dofinansowanie dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

2014-04-04 przez Maciej Wójcik rss