Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wsparcie rozwoju turystyki

Wniosek dofinansowany z Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych, schemat: rozwój usług uzdrowiskowych - konkurs nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/797/15 z dnia 17 czerwca 2015 r.,podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi, złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015 dla Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych, schemat: rozwój usług uzdrowiskowych. więcej Wniosek dofinansowany z Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych, schemat: rozwój usług uzdrowiskowych - konkurs nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015

2015-06-23 przez Maciej Wójcik
rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 6.2 (Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015)

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 6.2 (Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015)

2015-04-22 przez Monika Rybicka rss

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od dnia 16.05.2014 r. do dnia 23.05.2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną/negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

2014-07-14 przez Monika Rybicka rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 6.2 (konkurs Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014)

Informujemy, że w dniu 23 maja 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 6.2 (konkurs Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014)

2014-07-03 przez Monika Rybicka rss

Zakończenie oceny merytorycznej oraz przyznanie dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych dla konkursu Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013., Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którym 4 wnioski o dofinansowanie projektu zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej. więcej Zakończenie oceny merytorycznej oraz przyznanie dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013

2013-12-19 przez Maciej Wójcik rss