Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/923/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania czterech projektów złożonych w ramach konkursu Nr 144/V/5.5/2016 dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, schemat: działania wystawienniczo-promocyjne. więcej Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016.

2016-06-29 przez Monika Rybicka
rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 5.5 (konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Schemat: działania wystawienniczo – promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 5.5 (konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

2016-05-18 przez Monika Rybicka rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

Informujemy, że w dniu 18 marca 2016 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Schemat: działania wystawienniczo – promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

2016-03-24 przez Monika Rybicka rss

Uzupełnienie dofinansowania projektu w konkursie nr RPOWKP 131/V/5.1/2014 w ramach działania 5.1.

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się dodatkowych środków uchwałą Nr 17/507/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr 4/109/15 z 28 stycznia 2015 r. uzupełniono wnioskowane dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego.”, Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej Uzupełnienie dofinansowania projektu w konkursie nr RPOWKP 131/V/5.1/2014 w ramach działania 5.1.

2015-05-07 przez Maciej Wójcik rss

Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs nr RPOWKP 62/V/5.5/2011

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/505/15 oraz Uchwałą Nr 17/506/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów, złożonych w ramach konkursu Nr 62/V/5.5/2011 dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. więcej Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs nr RPOWKP 62/V/5.5/2011

2015-05-05 przez Maciej Wójcik rss