Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Lista rezerwowa Dz.4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, konkurs RPOWKP 94/IV/4.3/2013

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 25/853/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013. więcej Lista rezerwowa Dz.4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, konkurs RPOWKP 94/IV/4.3/2013

2015-06-30 przez Monika Rybicka
rss

Dofinansowanie dla Dz.4.1 Rozwój infrastruktury ICT, konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/305/15 z dnia 11 marca 2015 r. podjął decyzję w sprawie dofinansowania w ramach konkursu Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. więcej Dofinansowanie dla Dz.4.1 Rozwój infrastruktury ICT, konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014

2015-03-16 przez Maciej Wójcik rss

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od dnia 11.08.2014 r. do dnia 22.08.2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

2014-12-01 przez Monika Rybicka rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT (konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014)

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014 dla Działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT (konkurs Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014)

2014-08-27 przez Monika Rybicka rss

Przyznanie dofinansowania projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/389/14 z dnia 26 marca 2014 r. podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu złożonemu na konkurs nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013 w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT. więcej Przyznanie dofinansowania projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013

2014-04-03 przez Maciej Wójcik rss