Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury społecznej

Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej i rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014 w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/987/15 z dnia 22 lipca 2015 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014 Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej. więcej Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej i rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014 w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

2015-09-14 przez Maciej Wójcik
rss

Dofinansowanie projektu z Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 142/III/3.2/2015

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/796/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi, złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015 dla Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna. więcej Dofinansowanie projektu z Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 142/III/3.2/2015

2015-06-19 przez Maciej Wójcik rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 (konkurs nr RPOWKP 142/III/3.2/2015)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 07.04.2015r. do dnia 20.04.2015r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015 dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: pomoc społeczna Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 (konkurs nr RPOWKP 142/III/3.2/2015)

2015-06-02 przez Monika Rybicka rss

Wniosek dofinansowany z Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 143/III/3.2/2015

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/669/15 z dnia 27 maja 2015 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi, złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015 dla Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna. więcej Wniosek dofinansowany z Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 143/III/3.2/2015

2015-06-01 przez Maciej Wójcik rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 (konkurs nr RPOWKP 143/III/3.2/2015)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015 dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: opieka zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 (konkurs nr RPOWKP 143/III/3.2/2015)

2015-05-18 przez Monika Rybicka rss