Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Wniosek dofinansowany z Działania 2.5 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 139/II/2.5/2015

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/795/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi, złożonemu w ramach konkursu Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015 dla Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, schemat: Wsparcie jednostek OSP. więcej Wniosek dofinansowany z Działania 2.5 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna - konkurs nr RPOWKP 139/II/2.5/2015

2015-06-19 przez Maciej Wójcik
rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 2.5 (konkurs nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015 dla Działania 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Wsparcie jednostek OSP Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy informację dotyczącą wniosku, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 2.5 (konkurs nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

2015-05-29 przez Monika Rybicka rss

Dofinansowanie projektów w konkursie nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 w ramach działania 2.3.

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się dodatkowych środków uchwałą Nr 8/253/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr 4/16/15 z 28 stycznia 2015 r. w pierwszej kolejności uzupełniono wnioskowane dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy” Wnioskodawca Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. więcej Dofinansowanie projektów w konkursie nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 w ramach działania 2.3.

2015-05-07 przez Maciej Wójcik rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 2.5 (Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

Informujemy, że w dniu 27 marca 2015 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015 dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalnie użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 2.5 (Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

2015-03-30 przez Monika Rybicka rss

Wnioski dofinansowane z Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, schemat: edukacja ekologiczna - konkurs nr RPOWKP 137/II/2.6/2014

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/252/15 z dnia 25 lutego 2015 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektom, złożonym w ramach konkursu Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014 dla Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, schemat: edukacja ekologiczna. więcej Wnioski dofinansowane z Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, schemat: edukacja ekologiczna - konkurs nr RPOWKP 137/II/2.6/2014

2015-03-06 przez Maciej Wójcik rss