Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury technicznej

Lista projektów złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2015-10-01 przez Monika Rybicka
rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 01.09.2015r. do dnia 30.09.2015r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa- schemat drogi wojewódzkie Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2015-10-01 przez Monika Rybicka rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 03.08.2015r. do dnia 31.08.2015r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa- schemat drogi wojewódzkie Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2015-09-30 przez Monika Rybicka rss

Lista projektów złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. więcej Lista projektów złożonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2015-08-31 przez Monika Rybicka rss

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 01.12.2014r. do dnia 31.12.2014r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa- schemat drogi wojewódzkie Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. więcej Wyniki oceny formalnej w ramach działania 1.1 (konkurs nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2015-07-30 przez Monika Rybicka rss