Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wyniki

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o złożonych wnioskach o dofinansowanie z RPO WK-P, wynikach oceny formalnej i merytorycznej oraz przyznanych środkach na projekty konkursowe i indywidualne.