Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy remont w kamienicy położonej przy ul. Prosta 25 / Wysoka 9” złożony w ramach Osi priorytetowej 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga dokonania dodatkowych ustaleń z instytucjami zewnętrznymi/organami administracji publicznej w sprawie następujących kryteriów: więcej Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

2014-04-16 przez Monika Rybicka
rss

Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Kompleksowy remont w kamienicy położonej przy Pl. Św. Katarzyny 5” w ramach Osi priorytetowej 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga dokonania dodatkowych ustaleń z instytucjami zewnętrznymi/organami administracji publicznej w sprawie następujących kryteriów: więcej Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

2014-04-16 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Schemat: Rewitalizacja

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 90/VII/7.1/201) przewidzianych na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 350 000,00 euro – zasilą programy związane z przywróceniem funkcji zdegradowanych dzielnic miast. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Schemat: Rewitalizacja

2012-09-28 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 III etap) przewidzianych na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– 70 374 283,00 euro – zasilą programy związane z przywróceniem funkcji zdegradowanych dzielnic miast. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

2011-04-29 przez Monika Rybicka rss

Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPKPWKP 18/VII/7.1./2009 II Etap

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego Nr 83/1375/2010 z dnia 20.10.2010 r. zostaje zamknięty z dniem 30 grudnia 2010 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłoszonego pod numerem RPOWKP 18/VII/7.1/2009 II ETAP. więcej Komunikat dotyczący Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nr RPKPWKP 18/VII/7.1./2009 II Etap

2011-01-11 przez Monika Rybicka rss