Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wsparcie rozwoju turystyki

Ogłaszamy konkurs w ramach działania Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (konkurs Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015) przewidzianych na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 956 320,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem usług turystycznych i uzdrowiskowych. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (konkurs Nr RPOWKP 140/VI/6.2/2015)

2015-02-26 przez Monika Rybicka
rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 430 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem usług turystycznych i uzdrowiskowych. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014)

2014-03-31 przez Monika Rybicka rss

Ekspertyza w zakresie Pomocy publicznej dla projektu złozonego w konkursie nr 100/VI/6.2/2013

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia” złożony w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga ekspertyzy w sprawie kryterium B.1.2 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu, podkryterium b) Czy założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi oraz kryterium B.1.3 Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu, podkryterium d) Czy projekt wymaga dofinansowania? (wykonalność finansowa), podkryterium e) Czy projekt jest warty współfinansowania? (wykonalność ekonomiczna) i podkryterium g) Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą)? więcej Ekspertyza w zakresie Pomocy publicznej dla projektu złozonego w konkursie nr 100/VI/6.2/2013

2013-11-19 przez Maciej Wójcik rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013) przewidzianych na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 650 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem usług turystycznych i uzdrowiskowych. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013)

2013-02-15 przez Monika Rybicka rss

Komunikat dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2.

Informujemy, iż dla konkursu Nr 56/VI/6.2./2010 ogłoszonego w ramach działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie z terminu od 19.09.2011 r. do 30.09.2011r. na termin od 19.09.2011 r. do 31.10.2011 r. więcej Komunikat dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2.

2011-09-06 przez Monika Rybicka rss