Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016) przewidzianych na 2016 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15 000 000,00 euro – zasilą projekty związane z promocją i rozwojem markowych produktów. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016)

2016-01-29 przez Monika Rybicka
rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (konkurs Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 245 000,00 euro – zasilą projekty związane z promocją i rozwojem markowych produktów. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (konkurs Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014)

2014-08-29 przez Monika Rybicka rss

Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs nr RPOWKP 62/V/5.5/2011

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1197/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu, złożonego w ramach konkursu Nr 62/V/5.5/2011, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. więcej Wnioski dofinansowane z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - konkurs nr RPOWKP 62/V/5.5/2011

2014-08-28 przez Maciej Wójcik rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: fundusze pożyczkowe (konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 020 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem instytucji otoczenia biznesu. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: fundusze pożyczkowe (konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014)

2014-06-30 przez Monika Rybicka rss

Markowy produkt kujawsko-pomorskiego w kinie albo telewizji

Ruszył pilotażowy projekt dofinansowujący niecodzienną formę promocji – lokowanie produktów z naszego regionu w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub internetowych. Swoje marki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mogą w ten sposób promować zarówno przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jak i uczelnie wyższe. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu” więcej Markowy produkt kujawsko-pomorskiego w kinie albo telewizji

2014-04-17 przez Małgorzata Dybowska rss