Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury społecznej

Wydłużenie oceny merytorycznej z Dz.3.3 do 22 czerwca 2015 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 12/395/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu nr RPOWKP 132/III/3.3/2014 podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych dla Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, o 63 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena merytoryczna wniosków w trybie konkursu zamkniętego, bez preselekcji, trwać będzie do dnia 22 czerwca 2015 r. więcej Wydłużenie oceny merytorycznej z Dz.3.3 do 22 czerwca 2015 r.

2015-04-09 przez Maciej Wójcik
rss

Ogłaszamy konkurs w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna (konkurs Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015) przewidzianych na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 688 000,00 euro – zasilą projekty związane z ochroną zdrowia i pomocy społecznej. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna (konkurs Nr RPOWKP 143/III/3.2/2015)

2015-02-27 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: pomoc społeczna (konkurs Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015) przewidzianych na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 401 654,00 euro – zasilą projekty związane z ochroną zdrowia i pomocy społecznej. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: pomoc społeczna (konkurs Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015)

2015-02-27 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (Nr RPOWKP 138/III/3.1/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 138/III/3.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 685 855,00 euro (dla schematu 1. Przedszkola - 970 000,00 euro, natomiast dla schematu 2. Szkolnictwo zawodowe - 715 855,00 euro) - zasilą projekty związane z rozwojem infrastruktury edukacyjnej. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (Nr RPOWKP 138/III/3.1/2014)

2014-09-26 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 3.3 Rozwój instytucji kultury (konkurs Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 735 680,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem instytucji kultury. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 3.3 Rozwój instytucji kultury (konkurs Nr RPOWKP 132/III/3.3/2014)

2014-06-30 przez Monika Rybicka rss