Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (konkurs Nr RPOWKP 141/II/2.4/2015)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 141/II/2.4/2015) przewidzianych na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 610 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (konkurs Nr RPOWKP 141/II/2.4/2015)

2015-02-26 przez Monika Rybicka
rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.5. (konkurs Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015) przewidzianych na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 230 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.5. (konkurs Nr RPOWKP 139/II/2.5/2015)

2015-02-13 przez Monika Rybicka rss

Informacja o zawieszeniu procedury oceny Działania 2.3. „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza” konkurs Nr 124

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego”, złożony w ramach konkursu Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga dokonania dodatkowych ustaleń z organami administracji publicznej w sprawie kryterium B 2.3. „Gotowość techniczna projektu do realizacji.” więcej Informacja o zawieszeniu procedury oceny Działania 2.3. „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza” konkurs Nr 124

2015-01-20 przez Maciej Wójcik rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych (Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 388 951,00 euro - zasilą projekty związane z ochroną i promocją zasobów przyrodniczych. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych (Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014)

2014-09-29 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.5. (konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 378 000,00 euro – zasilą projekty związane z rozwojem infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 2.5. (konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014)

2014-07-29 przez Monika Rybicka rss