Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury technicznej

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego (Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 200 000,00 euro zasilą projekty związane z rozwojem infrastruktury transportu publicznego. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego (Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014)

2014-07-29 przez Monika Rybicka
rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi lokalne (Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 8 900 000,00 euro – zasilą projekty związane infrastrukturą drogową. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi lokalne (Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014)

2014-05-30 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi wojewódzkie (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 14 380 000,00 euro – zasilą projekty związane infrastrukturą drogową. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi wojewódzkie (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

2014-05-30 przez Monika Rybicka rss

Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 1.4 Infrastruktura Portu Lotniczego

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Etap V-4. Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.” złożony w trybie indywidualnym w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga dokonania dodatkowych ustaleń z instytucjami zewnętrznymi/organami administracji publicznej w sprawie następujących kryteriów: więcej Zawieszenie terminu procedury oceny projektu działanie 1.4 Infrastruktura Portu Lotniczego

2014-04-16 przez Monika Rybicka rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego (konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 10 000 000,00 euro – zasilą projekty związane z infrastrukturą portu lotniczego. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego (konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014)

2014-03-28 przez Monika Rybicka rss