Mojregion.eu - Mój region w Europie

Harmonogram konkursów

Zmiana harmonogramu konkursów (30.12.2015 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa uchwałą Nr 53/1951/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. podjął decyzję o ogłoszeniu w styczniu 2016 r. dodatkowego konkursu w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. więcej Zmiana harmonogramu konkursów (30.12.2015 r.)

2016-01-07 przez Anna Sikora
rss

Zmiana harmonogramu konkursów (17.06.2015 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na: - konkurs Nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, ogłoszony w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO WK-P, z kwoty 10.000.000 euro do kwoty 10.167.346 euro (tj. x 4,1289 = 41.979.954,90 PLN) oraz - konkurs Nr RPOWKP 142/III/3.2/2015 ogłoszony w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury społecznej schemat: pomoc społeczna z kwoty 401.654 euro do kwoty 480.407 euro (tj. x 4,1289 = 1.983.552,46 PLN). więcej Zmiana harmonogramu konkursów (17.06.2015 r.)

2015-06-19 przez Anna Sikora rss

Zmiana harmonogramu konkursów (24.04.2015 r.)

Informujemy, że decyzją wyrażoną w uchwale Nr 17/503/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył środki finansowe przeznaczone na konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011, więcej Zmiana harmonogramu konkursów (24.04.2015 r.)

2015-05-12 przez Anna Sikora rss

Zmiana harmonogramu konkursów (25.02.2015 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/215/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zwiększył alokację przeznaczoną na konkurs Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014 ogłoszony w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, z kwoty 388.951 euro do kwoty 568.645 euro (tj. x 4,2324 = 2.406.733,10 PLN). więcej Zmiana harmonogramu konkursów (25.02.2015 r.)

2015-03-02 przez Anna Sikora rss

Zmiana harmonogramu konkursów (28.01.2015 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/107/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. zwiększył alokację przeznaczoną na konkurs Nr RPOWKP 135/II/2.5/2014 ogłoszony w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z kwoty 3.378.000 euro do kwoty 3.972.000 euro (tj. x 4,3103 = 17.120.511,6 PLN). więcej Zmiana harmonogramu konkursów (28.01.2015 r.)

2015-02-03 przez Anna Sikora rss