Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

tl_files/TMP/ProgramRegionalnyNSS.jpgZgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) w ramach programów operacyjnych mogą być finansowane projekty wyłonione w trybie konkursu.

Tryb konkursowy przewiduje formę konkursów zamkniętych i otwartych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, czyli Zarząd Województwa, określa każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie wybraną formę przyjmowania wniosków.

Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W procedurze tej określa sie z góry termin naboru wniosków, wyznaczając datę otwarcia i zamknięcia przyjmowania wniosków.

W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Zarządu Województwa. Wyniki ogłaszane są na bieżąco lub cyklicznie.