Mojregion.eu - Mój region w Europie

Nowa wersja Generatora wniosków o dofinansowanie - 4.0.1

sample image

Informujemy, że w związku z weryfikacją listy wskaźników monitorowania dla RPO WK-P nastąpiła konieczność aktualizacji wersji Generatora wniosków o dofinansowanie.

Weryfikacja wskaźników dotyczyła dodania nowych wskaźników w działaniu 8.1.

Wersja generatora 4.0.1 zawiera konwerter plików umożliwiający konwersję wniosków sporządzonych we wcześniejszych wersjach generatora (od 2.0.1) do obowiązującego wzoru wniosku (opcja: Otwórz-Import - Konwertuj wniosek do nowej wersji).

Poniżej przedstawiamy Państwu nową wersje generatora - 4.0.1, uwzględniającą powyższe zmiany:

Generator wniosków o dofinansowanie 4.0.1 do pobrania tutaj.

Komunikat dotyczący stosowania poprawionej wersji generatora 4.0.1

 

WAŻNE!

Wnioskodawcy zobowiązani są wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w wersji Generatora określonej dla danego konkursu w Trybie składania wniosków o dofinansowanie projektu.

 Jeśli Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu nie określa wersji Generatora, w której należy sporządzić wniosek, wówczas należy postąpić w następujący sposób:

-  w przypadku konkursów otwartych, wnioski dostarczone do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P po dniu 15 sierpnia 2012 r. muszą być sporządzone w wersji generatora 4.0.1,

- w przypadku konkursów zamkniętych, dla których termin początkowy składania wniosków wyznaczony został po dniu 15 sierpnia 2012 r., wnioski dostarczone do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P muszą być sporządzone w wersji generatora 4.0.1,

- w przypadku wejścia w życie kolejnej wersji generatora obowiązek jego stosowania zostanie ogłoszony osobnym komunikatem.

Opublikowano: 2012-07-31 przez Małgorzata Chojnacka ostatnia aktualizacja: 2012-07-31

Wróć