Mojregion.eu - Mój region w Europie

Nowa wersja Generatora wniosków o dofinansowanie - 4.0.0

Komunikat

Informujemy, że w związku ze zmianą Formularza wniosku o dofinansowanie projektu,  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz w związku z weryfikacją listy wskaźników monitorowania dla RPO WK-P nastąpiła konieczność aktualizacji wersji Generatora wniosków o dofinansowanie.

Zmiany w Formularzu wniosku o dofinansowanie projektu i  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu polegają na wprowadzeniu zapisów dotyczących kosztów zarządzania projektem, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" (uchwała nr 13/293/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r.).

Wersja generatora 4.0.0 zawiera również konwerter plików umożliwiający konwersję wniosków sporządzonych we wcześniejszych wersjach generatora (od 2.0.1) do obowiązującego wzoru wniosku (opcja: Otwórz-Import - Konwertuj wniosek do nowej wersji).

Poniżej przedstawiamy Państwu nową wersje generatora - 4.0.0, uwzględniającą powyższe zmiany:

Generator wniosków o dofinansowanie 4.0.0 do pobrania tutaj.

Komunikat dotyczący stosowania poprawionej wersji generatora 4.0.0

 

WAŻNE!

Wnioskodawcy zobowiązani są wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w wersji Generatora określonej dla danego konkursu w Trybie składania wniosków o dofinansowanie projektu.

 

W przypadku, jeśli Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu nie określa wersji Generatora, w której należy sporządzić wniosek, wówczas należy postąpić w następujący sposób:

-  w przypadku konkursów otwartych, wnioski dostarczone do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P po dniu 30 czerwca 2012 r. muszą być sporządzone w wersji generatora 4.0.0,

- w przypadku konkursów zamkniętych, dla których termin początkowy składania wniosków wyznaczony został po dniu 30 czerwca 2012 r., wnioski dostarczone do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P muszą być sporządzone w wersji generatora 4.0.0,

- w przypadku wejścia w życie kolejnej wersji generatora obowiązek jego stosowania zostanie ogłoszony osobnym komunikatem.

Opublikowano: 2012-06-13 przez Przemysław Mentkowski ostatnia aktualizacja: 2012-06-13

Wróć