Mojregion.eu - Mój region w Europie

Komunikat dotyczący działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (konkurs Nr 3/III/3.2/2008)

uwaga

W związku z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą zmiany warunków konkursu Nr RPOWKP 3/III/3.2/2008 ogłoszonego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podjęła decyzję o zmianie  treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Powyższa zmiana polega na odstąpieniu od zapisu „maksymalna wartość dofinansowania projektu dla jednego beneficjenta wynosi 1 268 000 EURO”. Wyżej wymienione ograniczenie nie wynikało z kryteriów przyjętych przez  Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Opublikowano: 2015-01-28 przez Monika Rybicka ostatnia aktualizacja: 2015-01-28

Wróć