Mojregion.eu - Mój region w Europie

Komunikaty

Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego (konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014)

Zgodnie z uchwałą Nr 38/1285/15 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 września 2015 r. został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4. Infrastruktura portu lotniczego, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014. więcej Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego (konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014)

2015-09-24 przez Monika Rybicka

Komunikat dotyczący zwiększenia alokacji, w ramach konkursu z działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – schemat: edukacja ekologiczna, (konkurs numer Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/215/15 z dnia 25 lutego 2015 r. dokonał zmiany polegającej na zwiększeniu alokacji z kwoty 388.951 euro do kwoty 568.645 euro (tj. x 4,2324 = 2.406.733,10 PLN) ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych– schemat: edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014). więcej Komunikat dotyczący zwiększenia alokacji, w ramach konkursu z działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – schemat: edukacja ekologiczna, (konkurs numer Nr RPOWKP 137/II/2.6/2014)

2015-04-03 przez Monika Rybicka

Komunikat dotyczący zmiany numerów kontaktowych do Głównego Punktu Informacyjnego

W związku z przeniesieniem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, dotąd mieszczącego się w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, zmianie uległy numery telefonów do konsultantów udzielających informacji w ramach Funduszy Europejskich. Aktualne numery telefonów do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Toruniu: (56) 62 18 341, (56) 62 18 486 oraz 797 304 122. więcej Komunikat dotyczący zmiany numerów kontaktowych do Głównego Punktu Informacyjnego

2015-03-06 przez Monika Rybicka

Przedłużenie oceny formalnej konkursu nr RPO WK-P 130/I/1.1/2014 ogłoszonego w ramach działania 1.1

Informujemy, iż dla konkursu nr RPOWK-P 130/I/1.1/2014 ogłoszonego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Uchwałą Nr 8/238/15 z dnia 25 lutego 2015r. podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych od 01.09.2014r. do 12.09.2014r. o 10 dni roboczych tj. do dnia 06 marca 2015r. więcej Przedłużenie oceny formalnej konkursu nr RPO WK-P 130/I/1.1/2014 ogłoszonego w ramach działania 1.1

2015-02-26 przez Monika Rybicka

Komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakończenia oceny merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014 poniżej informujemy, co następuje. więcej Komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014

2015-02-18 przez Maciej Wójcik