Mojregion.eu - Mój region w Europie

Podkomitet Monitorujący ds. społeczeństwa informacyjnego

V posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

V posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego odbyło się w dniu 27 lutego 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. więcej V posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

2012-03-16 przez Dorota Sawicka

IV posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego odbyło się w dniu 29 września 2009r. więcej IV posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

2009-11-17 przez Przemysław Mentkowski

III posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

III posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego odbyło się w dniu 4 marca 2009r. Przedmiotem spotkania było sprawozdanie z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO, dotyczące Działania 4.3, które przedstawił Ryszard Rumiński – pełnomocnik Marszałka ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Krystyna Dowgiałło, która jest koordynatorem projektu e-Usługi zapoznała członków podkomitetu ze sprawozdaniem z realizacji projektów kluczowych w osi IV RPO– dotyczące Działania 4.2. Ponadto, członkowie Podkomitetu podjęli Stanowisko, w którym wyrazili pozytywną opinię w sprawie akceptacji kryteriów dotyczących realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego. więcej III posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

2009-04-02 przez Przemysław Mentkowski

II posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

II posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego odbyło się w dniu 30 stycznia 2009r. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy oraz kryteria oceny wniosków dla działań: 4.1, 4.2 oraz 4.3. więcej II posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

2009-04-01 przez Przemysław Mentkowski

I posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

I posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do społeczeństwa informacyjnego odbyło się w dniu 7 listopada, w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku. więcej I posiedzenie podkomitetu monitorującego ds. społeczeństwa informacyjnego

2009-01-06 przez Przemysław Mentkowski