Mojregion.eu - Mój region w Europie

Baza ekspertów

W związku ze zmianą przepisów art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego udostępnia utworzoną bazę ekspertów do oceny merytorycznej projektów składanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Baza ekspertów RPO województwa kujawsko-pomorskiego ( - plik pdf,  1,63 MB)