Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zgłaszanie błędów

Zgłaszanie błędu generatora

Wszystkie błędy w działaniu generatora wniosków o dofinansowanie oraz generatora wniosków
o płatność, można zgłaszać wypełniając formularz zgłaszania błędów i przesyłając go na adres generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl. Po otrzymaniu wiadomości prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Technicznej Systemu Analiz pod numer telefonu 56 6218 579. Zgłoszenia są realizowane w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30, za wyjątkiem wtorku [7.30-17.00] oraz piątku [7.30-14.00].

UWAGA

Zgłaszając błąd w działaniu generatora prosimy o uzupełnienie w formularzu informacji o systemie operacyjnym, dokładny opis zgłaszanego problemu [z podaniem sekcji, numeru pola lub tabeli,
w której występuje problem] a w przypadku pojawiania się komunikatu błędu zrzutu ekranu [zrzut ekranu można wykonać wciskając klawisz Print Screen na klawiaturze komputera i wklejając obrazek do formularza wciskając na klawiaturze klawisze CTRL + V.