Mojregion.eu - Mój region w Europie

Generator wniosków o płatność

Generator Wniosków o Płatność (GWP), to narzędzie służące do przygotowania wniosku o płatność dla projektu, dla którego podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Generator umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również służy pomocą w poprawnym wypełnianiu wniosku.

 

Jak korzystać z Generatora Wniosków o Płatność?

1. Należy sporządzić wniosek.

2. Dokonać walidacji za pomocą przycisku "Sprawdź"

3. Zapisać dane do pliku XML.

4 Wydrukować wniosek za pomocą przycisku "Drukuj".

5. Porównać sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersja elektroniczną.

6. Dostarczyć wersję elektroniczną wniosku w pliku XML razem z wersją papierową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

 

WAŻNE! Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”.

 


Dokumenty do pobrania:

Instrukcja instalacji 

Instrukcja użytkownika 

Formularz wniosku beneficjenta o płatność

Załącznik do wniosku beneficjenta o płatność

Przykładowe wzory wniosków o płatność tutaj

 

WAŻNE!!! Nie należy wypełniać w Generatorze Wniosków o Płatność wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą składanych do Instytucji Zarządzającej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu. Wnioski te należy, tak jak dotychczas, wypełniać w edytorze tekstów.


Pliki do pobrania:

Wersja przeznaczona na komputery 32-bitowe

Generator Wniosków o Płatność 1.0.5 (wersja pełna - ok. 49 MB)

Generator Wniosków o Płatność 1.0.5 (wersja kompaktowa - ok. 8 MB)

 

Wersja przeznaczona na komputery 64-bitowe

Generator Wniosków o Płatność 1.0.5 (wersja pełna - ok. 69 MB)

Generator Wniosków o Płatność 1.0.5 (wersja kompaktowa - ok. 40 MB)

 

WAŻNE!!! - przed wydrukowaniem wniosku w celu weryfikacji poprawności sporządzenia wniosku w generatorze, należy kliknąć na przycisk SPRAWDŹ umieszczony na górnym pasku aplikacji.

Po wydrukowaniu wniosku prosimy o sprawdzenie, czy suma kontrolna egzemplarzy wersji papierowej zgadza się z sumą kontrolną wersji elektronicznej.

Poprzez wersję elektroniczną pliku, należy rozumieć zawsze wersję pliku XML.