Mojregion.eu - Mój region w Europie

Generator wniosków o dofinansowanie

Uwaga!!!

Przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu nie jest zalecane wklejanie tekstu zawierającego elementy formatowania innych edytorów tekstu.Takie działanie może powodować błędy uniemożliwiające dostęp do zapisanego wniosku i jego późniejszą edycję.


Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu starającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Generator umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie, jak również służy pomocą w poprawnym wypełnianiu wniosku.

 

Jak korzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie?

1. Należy sporządzić wniosek.

2. Dokonać walidacji za pomocą przycisku "Sprawdź"

3. Zapisać dane do pliku XML.

4 Wydrukować wniosek za pomocą przycisku "Drukuj".

5. Porównać sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersja elektroniczną.

6. Dostarczyć wersję elektroniczną wniosku w pliku XML razem z wersją papierową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

WAŻNE: Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”.

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja instalacji 

Instrukcja użytkownika 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - listopad 2012 r.

Wypełnianie wniosku w generatorze - prezentacja

 

Pliki do pobrania:

Wersja przeznaczona na komputery 32-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 6.0.0 (wersja pełna - 43,4 MB)

Generator Wniosków o Dofinansowanie 6.0.0 (wersja kompaktowa - 2,2 MB)

Komunikat dotyczący stosowania wersji generatora 6.0.0

 

Wersja przeznaczona na komputery 64-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 6.0.0 (wersja pełna - 63,7 MB)

___________________________________________________________________________________________________

Wersja przeznaczona na komputery 32-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 5.0.0 (wersja pełna - 43,4 MB)

Generator Wniosków o Dofinansowanie 5.0.0 (wersja kompaktowa - 2,2 MB)

Komunikat dotyczący stosowania wersji generatora 5.0.0

 

Wersja przeznaczona na komputery 64-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 5.0.0 (wersja pełna - 63,7 MB)

___________________________________________________________________________________________________

Wersja przeznaczona na komputery 32-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.1 (wersja pełna - 45,8 MB) - wersja poprawiona

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.1 (wersja kompaktowa - 2,1 MB) - wersja poprawiona

Komunikat dotyczący stosowania poprawionej wersji generatora 4.0.1

Komunikat dotyczący stosowania wersji generatora 4.0.1

 

 

 

 

Wersja przeznaczona na komputery 64-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.1 (wersja pełna - 63,7 MB) - wersja poprawiona

___________________________________________________________________________________________________

Wersja przeznaczona na komputery 32-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.0 (wersja pełna - 45,8 MB) - wersja poprawiona

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.0 (wersja kompaktowa - 2,1 MB) - wersja poprawiona

Komunikat dotyczący stosowania poprawionej wersji generatora 4.0.0

Komunikat dotyczący stosowania wersji generatora 4.0.0

 

Wersja przeznaczona na komputery 64-bitowe

Generator Wniosków o Dofinansowanie 4.0.0 (wersja pełna - 63,7 MB) - wersja poprawiona

 


WAŻNE!!! - przed wydrukowaniem wniosku w celu weryfikacji poprawności sporządzenia wniosku w generatorze, należy kliknąć na przycisk SPRAWDŹ umieszczony na górnym pasku aplikacji.

Po wydrukowaniu wniosku prosimy o sprawdzenie, czy suma kontrolna egzemplarzy wersji papierowej zgadza się z sumą kontrolną wersji elektronicznej.